Zavareni izmenjivači toplote

PPR_PHE_FullyWeldedPHE_KBloc_03.jpg

K-Bloc

KELVION

Pločasti izmenjivač toplote za temperature do 400°C i do 60 barg pritiska

boues-boues.png

Spiralni izmenjivači toplote

U pripremi

Spiralni izmenjivač toplote koji su za izrazito zaprljane medije. Zbog oblika transferne ploče IT, nije potrebno čistiti ovaj izmenjivač.

Kelvion-Fully-Welded-PHE-2-1180x760px.jp

K-flex

KELVION

Pločasti izmenjivač toplote za rad do 550°C i 100 bar.

Rekugavo.png

Rekuluvo i Rekugavo

KELVION

Rekuluvo je predgrejač vazduha i Rekugavo je predgrejač gasa