top of page

Nexson Group - Srbija

Logo_edited.png

Nexson companija je locirana u Francuskoj i preko 30 godina se bave proizvodnjom izmenjivača toplote. U svetu važe kao najbolji proizvođač izmenjivača za zahtevne pozicije u raznim industrijama, a najvažniji su činilac postrojenja u rafinerijama, hemijskoj, petrohemijskoj i u lakim i teškim industrijama.

Rasco - Tamp: Partners
bottom of page