sp logo.png

SECESPOL

SECESPOL je jedan od vodećih proizvođača izmenjivača toplote na međunarodnom tržištu preko 30 godina. Pored standardnih proizvoda, kao što su dobošasti, lemljeni i rastavljivi izmenjivači toplote, SECESPOL pruža i rešenja pna zahtev kupca, naročito u petrohemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, ali i u KGH i elektranama.