top of page
KELVION: Blog2 Custom Feed
channels4_profile.jpg

HEXONIC

HEXONIC je novi naziv firme SECESPOL koji je nastao usled internacionalnog delovanja poljske firme. HEXONIC je jedan od vodećih proizvođača izmenjivača toplote na međunarodnom tržištu preko 30 godina. Pored standardnih proizvoda, kao što su dobošasti, lemljeni i rastavljivi izmenjivači toplote, HEXONIC pruža i rešenja pna zahtev kupca, naročito u petrohemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, ali i u KGH i elektranama.

KELVION: Partners
bottom of page