top of page

Rastavljivi izmenjivači toplote

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateNT.jpg

NT serija

KELVION

Pločasti izmenjivač sa zaptivkama prikladan za sve standardne namene.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateNP.jpg

NP serija

KELVION

Izmenjivači za data centre i visoke zgrade. Radi do 40 bar-a.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateNX.jpg

NX serija - high efficiency

KELVION

Specijalizovan za visoku efikasnost sistema daljinskog grejanja i rashlade sa bliskim prilaskom temperatura. Radi do 30% i 1°C prilazak

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateNL.jpg

NL serija

KELVION

Izmenjivači za fluide sa visokom viskoznošću.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateLWC.jpg

LWC serija

KELVION

Duplozidni izmenjivač sa kasetama koje odvajaju 100% medije jedne od druge. Idealan za specifične namene gde fluidi ne smeju da se mešaju.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateNW.jpg

NW serija

KELVION

Namenjen za fluide koji imaju čestice i čvrstu materiju u sebi. Nema potrebe za čestim čišćenjem. Idealan za bioetanol, pulpu i papirnu industriju.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateNF.jpg

NF serija

KELVION

Ploče namenjene za fluide sa vlaknima i čvrstim česticama. Odlična alternativa dobošastim i spiralnim izmenjivačima.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateND.jpg

ND serija

KELVION

Dve tanke ploče su zavarene na ulazima gde se sprečava prodiranje fluida u drugi fluid.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateNH.jpg

NH serija

KELVION

Izmenjivači toplote do 30 bar-a sa specijalnim pločama koje omogućuju dobru razmenu topote i mogućnost izrade ploča od SMO254, Legura 59, Legura 686, C-276, Titanijum.

Kelvion-GG-DG-Gasketed-PHE-1180x760px__2

GG-DG serija

KELVION

Specijalizovano za pijaću vodu sa zaptivkama koje imaju sertifikat da su bezbedne za ovu namenu.

Kelvion-GG500-GG240-V2-1180x760px.jpg

GG serija

KELVION

Kelvionov patent za pijau vodu gde se specijalno obraća pažnja na kvalitet vode.

Kelvion-NA-NC-Series-1180x760px.jpg

AHRI sertifikovani

KELVION

Izmenjivači urađene u skladu sa AHRI400 standardom. Jedini međunarodni sertifikat koji je priznat za izmenjivače toplote u inženjerskoj zajednici.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateCT.jpg

Concitherm serija

KELVION

Isparivački izmenjivač koji se koristi u šećernoj industriji sa malim padom pritiska na ulazu.

PPR_PHE_GasketedPHE_LubeOilCooler_07.jpg

K°SKID sistem

KELVION

Dupli modul koji ima za ulogu bezbednost u operaciji.

PPR_PHE_GasketedPHE_PlateNX350M.jpg

Kritični NX350

KELVION

Novi NX tip izmenjivača visoke efikasnosti

bottom of page