Rastavljivi izmenjivači toplote

NT serija

KELVION

Pločasti izmenjivač sa zaptivkama prikladan za sve standardne namene.

NP serija

KELVION

Izmenjivači za data centre i visoke zgrade. Radi do 40 bar-a.

NX serija - high efficiency

KELVION

Specijalizovan za visoku efikasnost sistema daljinskog grejanja i rashlade sa bliskim prilaskom temperatura. Radi do 30% i 1°C prilazak

NL serija

KELVION

Izmenjivači za fluide sa visokom viskoznošću.

LWC serija

KELVION

Duplozidni izmenjivač sa kasetama koje odvajaju 100% medije jedne od druge. Idealan za specifične namene gde fluidi ne smeju da se mešaju.

NW serija

KELVION

Namenjen za fluide koji imaju čestice i čvrstu materiju u sebi. Nema potrebe za čestim čišćenjem. Idealan za bioetanol, pulpu i papirnu industriju.

NF serija

KELVION

Ploče namenjene za fluide sa vlaknima i čvrstim česticama. Odlična alternativa dobošastim i spiralnim izmenjivačima.

ND serija

KELVION

Dve tanke ploče su zavarene na ulazima gde se sprečava prodiranje fluida u drugi fluid.

NH serija

KELVION

Izmenjivači toplote do 30 bar-a sa specijalnim pločama koje omogućuju dobru razmenu topote i mogućnost izrade ploča od SMO254, Legura 59, Legura 686, C-276, Titanijum.

GG-DG serija

KELVION

Specijalizovano za pijaću vodu sa zaptivkama koje imaju sertifikat da su bezbedne za ovu namenu.

GG serija

KELVION

Kelvionov patent za pijau vodu gde se specijalno obraća pažnja na kvalitet vode.

AHRI sertifikovani

KELVION

Izmenjivači urađene u skladu sa AHRI400 standardom. Jedini međunarodni sertifikat koji je priznat za izmenjivače toplote u inženjerskoj zajednici.

Concitherm serija

KELVION

Isparivački izmenjivač koji se koristi u šećernoj industriji sa malim padom pritiska na ulazu.

K°SKID sistem

KELVION

Dupli modul koji ima za ulogu bezbednost u operaciji.

Kritični NX350

KELVION

Novi NX tip izmenjivača visoke efikasnosti