GBS serija

KELVION

PIzmenjivač za sve namene. Otpornost do 40 bar i od -196°C do +200°C

GNS serija

KELVION

Lemljen 75% niklom i 25% Kelvionovim patentom - odličan za amonijak, dejonizovanu vodu, sulfide i sulfate. upotreba do 200°C i do 16 bar-a

GBH serija

KELVION

Za pritiske do 45 bar, idealan za R410A aplikacije

Lemljeni izmenjivači toplote

TD serija

KELVION

True-Dual TD isparivači. Dva isparivača/kondenzatora u jednom uređaju sa razdvojenim krugovima

GBH-HP serija

KELVION

Za najviše mehaničke i temperature zahteve. Trpi pritisak do 140 bara. Idealni za CO2 sisteme.

FBE-GKE serija

KELVION

Za aplikacije do 30 bara i 200°C

GVH serija

KELVION

Napravljeni od nerđajućeg čelika za pitku vodu i industrijske procese. Vacinox je nov proizvod koji trpi do 200°C i do 35 bara

GVH-HP serija

KELVION

Izmenjivač od nerđajućeg čelika sa konekcijama od DN15 do DN100. Bez bakra i bez neferitnih metala. Trpi do 46 bara pritiska.

GWH serija

KELVION

Čvrsta građa za upotrebu do 55 bara

GK serija

KELVION

Izmenjivači sa specijalnim profilima ploča koji imaju odličan koeficijent transfera toplote

GML serija

KELVION

Bakarno lemljeni izmenjivač koji može da se koristi za CO2 sisteme. Maksimalan pritisak je 75 bara. 

GB-DW serija

KELVION

DW-double wall - dvostruki zid izmenjivača sa pločama koji su hermetički zavareni. Idealan za primenu kada fluidi ne smeju da se mešaju

XCR serija

KELVION

Lemljeni izmenjivač napravljen od SMO254 koji je visoko otporan na hloride. Idealan za bazenske sisteme.