Izmenjivači toplote

PPR_PHE_GasketedPHE_NXSeries.jpg

Pločasti izmenjivači

SECESPOL I KELVION

Pločasti izmenjivači, odličnih termalnih osobina za namene u svim industrijama

boues-boues.png

Spiralni izmenjivači

NEXSON GROUP

Izmenjivači toplote za visoko zaprljane fluide - idealno za rafinerije, petrohemije, tretmane otpadnih voda, čeličane, papirnu industriju i dr.

PF-complete-open-cover_shell_1180x760px.

Dobošasti izmenjivači

SECESPOL

Izmenjivači konstrukcioni sa cevima u plaštu. Idealni za robustne aplikacije

PPR_CFHE_CustomizedAircooler_CMX_92.jpg

Vazdušni izmenjivači

KELVION

Vazdušni izmenjivači koji uključuju suve hladnjake, kondenzatore, isparivače i rekuperatore izduvnih gasova