Dobošasti izmenjivači toplote

Standardni dobošasti izm.

KELVION

Standardni izmenjivač toplote sa snopom cevi u plaštu. Pogodan za sve namene.

Blok hladnjak

KELVION

Blok izmenjivač za uronjavanje u fluide

Dobošasti - dupla zaštita

KELVION

Cevi i plašt imaju duplu oplatu kako bi se sprečilo mešanje fluida.

Procesni dobošasti izm.

KELVION

Izmenjivači za specijalne namene u energetici, petrohemiji, rafineriji i prehrani.

Dobošasti kond. pare

KELVION

Idealan kogeneracijski izmenjivač za kondenzovanje pare visokog pritiska

Desublimatori

KELVION