top of page
Search

Spiralni izmenjivač?

#spiralni,#izmenjivač,#toplote,#razmena,#toplote,#mulj,#čišćenje

Ovim putem bih želeo da Vas informišem da je firma Nortran d.o.o. postala zastupnik francuske firme Nexson group.


Nexson je firma koja postoji već 20 godina i bave se najizazovnijim inženjerskim zahtevima u razmeni toplote.


Spiralni izmenjivač je proizvod iz njihovog asortimana se smatra najkvalitetnijim i najpouzdanijim izmenjivačem na svetu.Šta je to spiralni izmenjivač toplote?

Spiralni izmenjivač je specijalna izvedba izmenjivača toplote koji se sastoji od spiralno postavljenih koncentričnih kanala koji omogućuju turbulentni protok. Jedan spiralni izmenjivač (slika 1) može da zameni do tri dobošasta izmenjivača. Idealni su za sisteme koji imaju tendenciju da se zapuše usled aglomeracije čestica, visoke viskoznosti fluida ili usled polimerizacije fluida.
Slika 1: Izgled izmenjivača toplote


Usled promene poprečnog preseka zbog zaprljanja, povećava se brzina fluida koja efektivno povećava turbulentno strujanje kroz fluid i vrši “struganje” depozida sa zida izmenjivača usled sferne geometrije (slika 2). Pogledajte snimak klikom ovde.Slika 2: Princip rada spiralnog izmenjivača


Za sva dodatna pitanja, Nortran Vam stoji na raspolaganju.


Srdačno/Kind regards,


Dr Radivoje Vračar, dipl.inž.maš.

Direktor


Tel: +381643210383


237 views0 comments

Comentários


bottom of page