top of page
Search

Pomoć pri odabiru termalnog zahteva za projektante i izvođače mašinskih instalacija

Da li vam je potrebna pomoć prilikom projektovanja sistema grejanja ili hlađenja?

Zašto čekati na odgovor dobavljača, kad sami možete da odaberete koji vam uređaj najviše odgovara!

Ponekad 0,5°C i 5 kPa zna da vam prepolovi cenu razmenjivača koji vam je potreban za projekat.

NORTRAN uz pomoć partnera HEXONIC CZ promoviše CAIRO, program za proračun pločastih, dobošastih razmenjivača toplote kao i suvih hladnjaka

#hexonic #heatexchangers #serbia #software #selectionsoftware #nortran


55 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page