Izmenjivači toplote

Pločasti izmenjivači

KELVION

Pločasti izmenjivači, odličnih termalnih osobina za namene u svim industrijama

Dobošasti izmenjivači

KELVION

Izmenjivači konstrukcioni sa cevima u plaštu. Idealni za robustne aplikacije

Vazdušni izmenjivači

KELVION

Vazdušni izmenjivači koji uključuju suve hladnjake, kondenzatore, isparivače i rekuperatore izduvnih gasova