Danstoker

Danstoker je Danska firme i deo je Thermax grupe sa preko 85 godine iskustva i intenzivnog razvoja termalnih sistema. U svom portfoliju imaju industrijske kotlove na biomasu, elektro kotlove kao i kotlove na gas i ugljovodonike (mazut, naftu, otpadno ulje i sl). Dodatno, imaju i kotlove koji su rekuperativnog karaktera. Uz glavne uređaje, rade i specijalizovana rešenja kao što su mobilne kotlarnice koje se nalaze u kontejneru.

Od prateće opreme imaju Danblast sistem koji trese kotao i čisti ga, kao i superhitere, pumpne stanice, termalne deaeratore i akumulacione sudove.